Există dovezi peste dovezi că Firea și-a folosit copiii în campania electorală, obținând foloase în interes personal de pe urma lor. Dacă doamna Gabriela Vrânceanu Firea Pandele Șicâțiormaififost consideră că e ok să hărțuiască bucureștenii, hai și noi să o hărțuim pe ea, doar că noi pe bună dreptate.

Prin urmare, Autoritatea Națională Pentru Protecția Copilului are următoarele date de contact.

Adresa : Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7,

Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010322

Tel: 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90

Fax: 021-312.74.74

E-mail: office@anpfdc.ro

Plângerea să aibă acest format:

Către: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului şi Adopție
Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7,
Sector 1, București, Cod poștal 010322
Ref.: Încălcarea dispozițiilor art. 22 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului
Obiect: Sesizare împotriva d-nei Primar al Mun. București – Gabriela Vrânceanu-Firea

În atenția d-nei Președinte COMAN Gabriela

Stimată Doamnă Președinte,

Subsemnatul [*], domiciliat în [*] (pentru cine vrea să transmită cererea în afara anonimatului; dacă nu, ștergeți paragraful)
Având în vedere:
prevederile art. 85 alin (1) din Legea nr. 272/2004 (denumită în continuare ”Legea”), în raport de care ”copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate etc.”
dispozițiile alin. (2) ale aceluiași articol, potrivit cărora ”orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă sexuală, vătămare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă”.
prezența, în spațiul public, a numeroase materiale foto și video care dovedesc faptul că Primarul Mun. București, în persoana d-nei Gabriela Vrânceanu Firea, a încălcat atât prevederile:
art. 22 alin. (4) din Lege: ”copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către părinţi, reprezentanţi legali, alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea lor, organisme private acreditate ca furnizori de servicii sociale, instituţii publice sau private în scopul de a obţine avantaje personale/instituţionale sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice” cât și cele cuprinse în
art. 87 alin. (1) din norma precizată, respectiv: ”copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă sau activitate domestică ori în afara familiei, inclusiv în instituţii de învăţământ, de protecţie specială, reeducare şi detenţie sau în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, ce comportă un risc potenţial sau care este susceptibilă să îi compromită educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale”.
prin faptul că, în campania desfășurată cu ocazia alegerilor locale din cursul anului 2016 pentru Primăria Mun. București, a folosit în repetate rânduri copii alături de care a fost fotografiată în scopul sensibilizării publicului și atragerii de susținători electorali, alături de materiale publicitare care definesc neîndoielnic interesul personal al acesteia;
Vă solicit să dispuneți cu celeritate efectuarea cercetărilor care se impun în vederea stabilirii răspunderii d-nei Primar în legătură cu faptele indicate.
Totodată, vă învederez faptul că, în acord cu dispozițiile art. 93 din Lege ”pentru verificarea sesizărilor privind cazurile de abuz, neglijare, expoatare şi orice formă de violenţă asupra copilului, reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului au drept de acces, în condiţiile legii, în sediile persoanelor juridice, precum şi la domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia unui copil. Pentru efectuarea acestor verificări, organele de poliţie au obligaţia să sprijine reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului”.

Precizez că încălcările drepturilor copiilor sunt sancționate atât în dreptul intern cât și internațional, respectiv prin Convenția nr. (r1) din 20/11/1989 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 13/06/2001 cu privire la drepturile copilului – care stabilește în art. 32 că ”statele părți recunosc dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice și de a nu fi constrâns la vreo muncă ce comportă vreun risc potențial sau care este susceptibilă să îi compromită educația”.

Cu stimă,

Sunt obligați să vă răspundă la sesizări, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea sesizării. Hai să vedem cum arată câteva mii de sesizări pe numele parașutistei pesediste.