Ponta pleacă la Briusel. În concediu

Așa cum era și normal, curtea constituțională a decis că la briusel pleacă băse, nu ponta. De ce normal? Pentru că așa scrie în constituție, legea supremă în stat. Voi pune aici tot CAPITOLUL 2, ca să vă clătiți ochii. Și ca să nu vă mai căcați pe voi, eu sunt anti-băsescu. Problema e că, atâta timp cât la curtea constituțională vor fi judecătorii puși și decorați de băsescu, ponta poate să ia o suzetă să plângă în pumni, pentru că nu va putea face ABSOLUT NIMIC.

 

Rolul Preşedintelui ARTICOLUL 80 
(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.
Alegerea Preşedintelui ARTICOLUL 81
(1) Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(2) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale.

(3) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

(4) Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi şi succesive.

Validarea mandatului şi depunerea jurământului ARTICOLUL 82
(1) Rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României este validat de Curtea Constituţională.
(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, următorul jurământ: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Durata mandatului ARTICOLUL 83
(1) Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.
(2) Preşedintele României îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de Preşedintele nou ales.

(3) Mandatul Preşedintelui României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.

Incompatibilităţi şi imunităţi ARTICOLUL 84
(1) În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată.
(2) Preşedintele României se bucură de imunitate. Prevederile articolului 72 alineatul (1) se aplică în mod corespunzător.
Numirea Guvernului ARTICOLUL 85
(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.
(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

Consultarea Guvernului ARTICOLUL 86
Preşedintele României poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită.
Participarea la şedinţele Guvernului ARTICOLUL 87
(1) Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii.
(2) Preşedintele României prezidează şedinţele Guvernului la care participă.
Mesaje ARTICOLUL 88
Preşedintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii.
Dizolvarea Parlamentului ARTICOLUL 89
(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.
(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.

Referendumul ARTICOLUL 90
Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional.
Atribuţii în domeniul politicii externe ARTICOLUL 91
(1) Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil. Celelalte tratate şi acorduri internaţionale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege.
(2) Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.

(3) Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României.

Atribuţii în domeniul apărării ARTICOLUL 92
(1) Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
(2) El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea Preşedintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare.

(3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.

(4) În caz de mobilizare sau de război Parlamentul îşi continuă activitatea pe toată durata acestor stări, iar dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la declararea lor.

Măsuri excepţionale ARTICOLUL 93
(1) Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia.
(2) Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi funcţionează pe toată durata acestora.
Alte atribuţii ARTICOLUL 94
Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) conferă decoraţii şi titluri de onoare;
b) acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral;
c) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege;
d) acordă graţierea individuală.
Suspendarea din funcţie ARTICOLUL 95
(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.
(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.

Punerea sub acuzare ARTICOLUL 96
(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare.
(2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui României pentru a putea da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(3) De la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii Preşedintele este suspendat de drept.

(4) Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Preşedintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Vacanţa funcţiei ARTICOLUL 97
(1) Vacanţa funcţiei de Preşedinte al României intervine în caz de demisie, de demitere din funcţie, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de deces.
(2) În termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de Preşedinte al României, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Preşedinte.
Interimatul funcţiei ARTICOLUL 98
(1) Dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor.
(2) Atribuţiile prevăzute la articolele 88-90 nu pot fi exercitate pe durata interimatului funcţiei prezidenţiale.
Răspunderea preşedintelui interimar ARTICOLUL 99
Dacă persoana care asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României săvârşeşte fapte grave, prin care se încalcă prevederile Constituţiei, se aplică articolul 95 şi articolul 98.
Actele Preşedintelui ARTICOLUL 100
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele României emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistenţa decretului.
(2) Decretele emise de Preşedintele României în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în articolul 91 alineatele (1) şi (2), articolul 92 alineatele (2) şi (3), articolul 93 alineatul (1) şi articolul 94 literele a), b) şi d) se contrasemnează de primul-ministru.
Indemnizaţia şi celelalte drepturi ARTICOLUL 101
Indemnizaţia şi celelalte drepturi ale Preşedintelui României se stabilesc prin lege.

Gabriela Firea vrea să închidă acest site.

Poți contribui la eforturile mele cu un abonament de 3 USD

79 comentarii

 1. Doi cocoși orgolioși se luptă pe varza de Bruxelles 🙂

  0

 2. #2

  poate se gandesc si copacii astia de la usl sa il suspende…

  0

 3. #3

  Nu cred ca e de rău faptul ca aluat-o Ponta, din contra, a întărâtat bine lumea, am o presimțire ca fata de ce a fost, o sa fie mult mai vesel la parlamentare. 🙂

  0

 4. Deabia aştept sa îi văd pe amundoi acolo bătându-se pe scaun.Cred că băse va fi pus la masă iar lui Ponta i se va da un scaunel

  0

  • #5

   Scaunel e mult, un taburel din ala cracanat cu trei picioare. Ia poftim la masa daca ti-ai adus de acasa. 🙂

   0

 5. Arhi, daca spui ca e normal ce s-a intamplat, ce importanta are de catre cine au fost pusi/decorati? Atunci cand au dat decizii impotriva intereselor celor de la PDL (implicit a presedintelui) de ce n-au venit cei de la USL sa spuna ca institutia CCR este subordonata politic? Ce se intampla acum e de plans, parlamentul da o declaratie fara valoare juridica (poate ne explica cineva ce e aia) si prim ministrul Romaniei zice ca are mandat de la Parlament (acea declaratie fara valoare) si de la Guvern (adica de la el, ca doar el e seful) sa se duca sa faca poze la Bruxelles (oricum nu ne baga nimeni in seama acolo, pot se duca toti, tot degeaba e).

  0

  • #7

   catalin » pentru ca tot azi CC a refuzat legea uninominalului. si pentru ca orice actiune va vrea ponta sa o faca, CC o va fute.

   0

  • #8

   ce subiect bun de discuţie: ce-a vrut ponta să facă de când e la guvernare 🙂

   0

  • Arhi, atunci cand prim-ministrul Romaniei spune ca nu-l intereseaza ce zice Constitutia (asta pentru ca nu respecta o decizie a celor care se ocupa de interpretarea ei – cum sunt numiti ei e irelevant) mi se pare ca ne indreptam spre o zona periculoasa rau, accea in care cei de la putere nu mai tin cont de nimeni si nimic, iar asta ne va afecta iremediabil pe plan extern.
   Ce se intampla daca Parlamentul da o declaratie prin care institutia CCR se desfiinteaza (sau trece in subordinea unei institutii agreate) sau ca prim ministrul actual este ales pe viata, sau ca toate blocurile vor fi vopsite turcoaz,etc.

   0

  • #10

   catalin » eu sunt pro-ponta si anti base, deci sunt de acord cu ponta

   0

  • #12

   anti-base anti-base. esti ARHI-ANTI-BASE
   BTW, WHO IS BASE? 😕

   0

 6. #13

  Ca is decorati de base, partea a-2a, omuletii aia cand era PDL-ul pe val au oprit uninominalu pur propus de ei si pig brother, deci nu-s chiar atat de politizati. 😀

  0

  • #14

   Din contra, sunt niște smecheri… abia la locale au realizat ce gafa imensa au făcut cu uninominalul, si puteau sa iasă mai bine în doua tururi.
   As pune pariu pe orice ca au intervenit sa se schimbe în doua tururi, mai si latra ca vedeți dl-e uite ce corecți suntem noi, nu facem gat la uninominal ca e neconstituțional.
   Si mâine as da cu Ponta numai sa plece Băsescu, n-am votat USL, dar acum as vota cu ambele mâini, și cu picioarele dacă as putea:))))

   0

 7. Ponta nu pare să înțeleagă lucrurile astea. Să-i explice cineva.

  0

 8. #16

  Draga Arhi, Constitutia spune deasemenea: Parlamentului(Articolul 61
  (1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii) => ca si Parlamentul reprezinta. Parlamentul i-a acordat lui Ponta manadatul sa reprezinte el Romania so…

  2. Cum de celelalte tari isi trimit prim-ministrii si noi mergem cu presedintele (care nu are treaba cu economia, cu ministerele, cu situatia din tara, s.a) si care se intoarce de acolo cum s-a dus (bou)

  3. Voi ati vazut ca la celelalte consilii nu-l baga nimeni in seama? Ca se face de rusine de fiecare data ( nici nu stie sa semneze!! halala presedinte!) Si se duce acolo degeaba ca nu intelege nimic?

  4. Decizia CC spune in motivare ceva gen”presedinte e SEFUL STATULUI” exprimare care nu se gaseste nici in Constitutie nici in alte legi. Da… el asa se crede SEF peste sclavi…

  Mai sunt multe de spus dar sper, ca astea sa fie intelese si sper sa va uitati in jur si sa realizati ce mizeria asta in care ne aflam are legatura cu SEFUL si sa nu va mai lasati prostiti cu toate nenorocirile!

  0

  • #17

   cristi » te certi cu omul nepotrivit, eu sunt anti basescu

   0

  • #18

   @ Cristi
   1. Hai ca fac eu pe avocatul diavolului si iti raspund cu un alt articol din Constitutie:
   ARTICOLUL 1
   (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
   ARTICOLUL 2
   (1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
   (2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.
   În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
   Bun deci suveranul este Poporul si nu parlamentul, cum a respectat parlamentul voita poporului in privinta referendumului valid privind reducerea numarului de deputati de ex?
   Parlamentul nu i-a acordat nici un mandat lui Ponta (asta o poate face doar Presedintele) ci doar a dat o declaratie politica fara efecte juridice fara sa se publice nimic in MO.
   Si acum sa o luam pe puncte:
   2. Fiecare tara are o constitutie si o forma de organizare proprie (monarhie constitutionala, republica parlamentara, federatie sau republica prezidentiala). Iorgovan cand a scris Constitutia Romaniei a copiat-o pe cea franceza si de aceea noi si francezi suntem reprezentati de presedinte
   3. E parerea ta subiectiva. Apropo de mandat si ce se discuta la CE, ce are de gand sa sustina Ponta la Bxl, ce agenda are?
   4. Cei de la CCR au folosit multe cuvinte ce nu se regasesc in Constitutie, sefi avem toti iar sclav te consideri doar tu

   0

  • #19

   @ION ce treaba are referendumul privind nr. de parlamentari cu situatia asta?
   Suveran este POPORUL care, prin alegeri ii delega PARLAMENTULUI reprezentarea potrivit. art. 61 Constitutie.
   Deci inca odata-TU alegi parlamentari-ei formaeaza PARLAMENTUL-ei fac legi pt. TINE si te reprezinta.

   1. Romania este republica semi-prezidentiala si nu prezidentiala!
   2. Esti tu destept si ai habar ce agenda are Ponta si ce discuta acolo! Acolo se vorbesc chestiuni economice ( si nu numai) cu privire la tarile membre (inclusiv Romania deci te afecteaza si pe tine), chestiuni care sunt in subordinea Guvernului ( prin ministere) si cred ca Ponta site mai bine chestiunile astea decat ”eroul tau” Basescu.

   La chestia cu sef si sclav am exagerat eu (desi eu unul chiar nu am sef). Sper sa plec din tara asta iar tu sa ramai cu ”eroul tau-basescu” care a facut atatea in mandatele lui pentru tine incat tu esti asa cum esti…

   0

  • #20

   @ cristi
   Presedintele ca si Parlamentul este ales in mod direct de suveran (Poporul) si sunt reprezentanti sai, niciunul nu este mai presus de celalalt si fiecare are atributiile date de Constitutie (asa proasta cum e ea).
   1, exact semi-prezidentiala copiata dupa cea franceza si stricata de orgoliul lui BomBo care se vedea deja pentru 10 ani la Cotroceni
   2. La bxl acum se bat doua tabere cea a saracilor asistati (franta, italia spania, grecia etc) si cea a donatorilor in ftunte cu Germania. Unii vor relaxarea politicilor fiscale si responsabilitate comuna altii vor politici de austeritate. Ponta e cu Franta si Base e cu Germania, asta e tot conflictul.
   Cat despre competenta unui om care si-a copiat teza de doctorat hahaha.
   Acuzatiile ca as fi omul lui Base sunt chiar ridicole din moment ce eu ii urasc pe toti politicieni romani.
   PS Si eu sunt de parere ca primul ministru ar trebui sa mearga la Bxl dar cu respectarea legilor in vigoare (modificarea Constitutiei)

   0

 9. Astept cu nerabdare ziua in care Ponta o sa dea cu mucii-n fasole. Atat de antipatic imi e asta impreuna cu sleahta lui incat Base mi se pare un marinar betiv inofensiv.

  0

  • #22

   Dragos Bunea de ce iti este antipatic?

   0

  • Ponta a dat cu mucii-n fasole din prima zi cand a fost numit prim sinistru … cu numirile

   0

  • @cristi – ca nu-mi place de moaca lui sau daca vrei, ca nu-mi place cum vorbeste, etc. motive gasesc destule, idee este ca mie nu-mi place de fata lui si aia e.

   0

  • Hai ca te ajut eu :
   Ca e un puțoi arogant al carui moment maxim a fost comparația facuta de Nastase cu Titulescu.
   Ca e capabil sa renunte în 2 minute la o diploma la care un om normal muncește câțiva ani buni.
   Ca a învațat lecții de demagogie de la tatuca Iliescu și lecții de nesimțire de la mentorul Nastase.
   Ca în mai putin de 2 luni m-a motivat iar sa ma duc sa votez. Cu ORICINE altcineva în afara de USL.
   And so on….

   0

 10. #26

  Nu ma cert… Imi expim parerea (buna sau rea) in detrimentul astora de il pupa pe chior si nu vad in ce mahala traim. Daca nu traiam si eu aici imi doream ca toti sustinatorii chiorului sa aiba parte de el pana la sfarsit dar asa fiintez si eu pe aceste meleaguri si am opinii.

  0

  • @cristi:
   Doar simplul fapt ca te legi de un defect fizic al unui om da dovada de cata inteligenta zace intre urechile tale.
   Si eu sunt anti Basescu pentru toate rahaturile pe care le-a facut el si sleahta lui in ultimii 8 ani insa te asigur ca in cazul in care ar trebui sa aleg intre el si Nastase/Iliescu/Ponta cu siguranta tot cu el as vota.
   Atitudinea ta este tipica celor din PSD. Multa vulgaritate, aroganta, gura mare si minte putina, va bagati picioarele in constitutie si in Romania in general considerandu-i „basisti” (ati inventat si un cuvant pentru asta 🙂 ) pe toti cei care nu suntem de acord cu voi.
   Poate va da prin cap ca in tara asta mai sunt si oameni care gandesc logic, pertinent si neutru nefiind partizani cu nici un partid ci doar cu bunul simt care se pare ca voua va lipseste cu desavarsire.

   0

 11. #28

  Ce mi-e Ponta, ce mi-e Basescu, daca maine se prezinta amandoi, Romania ia multa mumu la nivel diplomatic. Incantator.

  0

 12. #29

  Eu nu inteleg de ce – pizda doamnelor mame ale lor – astia de la USL sunt niste carpe. DE CE NU FAC CURATENIA PE CARE AU PROMIS-O?
  Oamenii au iesit in strada la inceputul anului CA SA ZBOARE TOTI BASISTII SI VIERMII PORTOCALII de la conducerea tarii si sa nu mai gatuie tara asta cu furaciunile lor infecte si USL a achiesat la asta.
  Acum vad ca audit pula, curatenie fix pix si schimbare deloc… dar in schimb se lasa calcati in picioare de basescu si scuipati de propagandistii portocalii intr-un mod care-mi provoaca mila.

  Daca situatia mai continua asa, o sa incep sa le dau dreptate postacilor pedelisti cand zic ca ponta e un imatur si antonescu un isteric si, la alegerile generale, o sa ma duc sa desenez pule pe buletinul de vot.

  0

  • Pentru ca au fost numai incuiati care au crezut ca USL-ul va face sa curga cu miere si lapte. Toti sunt o apa si un pamant…

   0

  • #31

   Cand declari ca vrei sa depolitizezi institutiile si schimbi viermii pdl-isti cu propri viermi nu arati decat ca esti la fel ca cei pe care ii criticai. In afara de inlocuit de oameni Ponta nu a facut nimic. Acum pt ca CCR a hotarat ceva ce nu ii place lui vrea sa inlocuiasca si judecatorii de acolo. Mie imi pare rau ca ura impotriva lui basescu face ca oamenii sa nu realizeze ca sunt incalecati mai rau de USL. In „Ferma animalelor” era exact asa…ura impotriva oamenilor le-au facut pe animale sa dea mana libera porcilor care i-au belit mai apoi mai rau.

   0

  • #32

   @yasser, esti fantastic…
   Cum vroiai sa depolitizeze „institutiile statului”? Sa lase toate sugatorile portocalii pe functii?

   0

 13. #33

  problema este mult mai grava decit sfada dintre doi pacalici. Romania are o caruta de probleme, e bagata-n datorii pina-n git, economia nu merge niciunde, e criza, oamenii n-au locuri de munca, sistemul de educatie, de sanatate, de protectie sociala – toate sunt la pamint, se fura ca-n codru, justitia e legata la ochi, dar nu oarba si idiotii astia doi se cearta ca niste copii. nu sunt fan baselu, dar ponta e un retardat, cu comportament infantil, iar partidul care-i acum la putere calca in picioare tot: da legi tembele doar pentru a anula legi date de predecesori, ignora constitutia, creeaza haos. Caragiale e mai actual ca oricind. Saraca Romanie!

  0

  • #34

   Ai dreptate! Dar cine a condusa tara asta in ultimii ani? Ponta? Caragiale? Eu? Oare nu chiorul e de vina pentru rahaturile astea? Poate USL-ul incearca sa-l detroneze pe chior de pe ”scaunul imparatiei” lucru destul de bun din punctul meu de vadere.

   0

  • @cristi – scuza-ma ca mai devreme ti-am replicat frumos necitind restul comentariilor tale. Din cate se pare esti doar un dobitoc anonim care in afara de „chiroul e de vina” nu mai stie sa lege alte cuvinte.
   P.S. Sunt anti PDL si anti USL, defapt in momentul de fata nu am vreo preferinte politica pentru ca nu ma regasesc in niste infractori mincinosi.

   0

 14. #36

  Intai vreau sa-mi cer scuze pentru postul acesta oarecum lung. Incep prin a spune ca nu sunt de partea nici unui partid , nici basist, nici pontist nici toate cele .
  Dar am vazut ca la tv toti compara Romaina cu Germania, Italia , ca uite aia trimit prim-ministrii, noi de ce nu facem la fel? Ca doar Franta si Cipru trimit presedintii.
  Noi nu facem la fel ca la noi e alta forma de guvernamant. Am analizat fiecare tara in parte si fiecare isi trimite reprezentantul tarii. E normal ca o republica parlamentara sa trimita prim-ministrul si una semi-prezidentiala sa trimita presedintele. Asta este forma noastra de guvernamant. Mai jos aveti fiecare tara din UE in parte cu forma de guvernamant si reprezentant. Deci nu are rost sa comparam mere cu pere (romania cu germania ) cand corect e sa comparam romania cu franta (aceeasi forma de guvernamant) si observam ca e corect sa trimitem presedintele.

  Pana sa dam exemple de ce alte tari isi trimit prim-ministrii si doar noi , franta si cipru parca, vrem sa trimitem presedintele. Hai sa ne uitam la forma de guvernamant a tarilor EU:
  Austria – Republica Parlamentara – trimite Prim-ministrul (cancelarul )
  Belgia – Monarhie constitutionala parlamentara – trimite Prim-ministrul
  Bulgaria – republica parlamentara – trimite prim-ministrul
  Croatia – republica parlamentara – trimite prim-ministrul
  Cipru – republica prezidentiala – trimite presedintele
  Cehia – republica parlamentara – trimite prim-ministrul
  Danemarca – monarhie constitutionala parlamentara – trimite prim-ministrul
  Estonia – republica parlamentara – trimite prim-ministrul
  Finlanda – republica parlamentara – trimite prim-ministrul
  Franta – republica semi-prezidentiala – trimite presedintele
  Germania – republica parlamentara – trimite prim-ministrul (cancelarul)
  Grecia – republica parlamentara – trimite prim-ministrul
  Ungaria – republica parlamentara – trimite prim –ministrul
  Irlanda – republica parlamentara – trimite prim-ministrul
  Italia – republica parlamentara – trimite prim-ministrul
  Letonia – republica parlamentara – trimite prim-ministrul
  Lituanua – republica parlamentara – trimite presedintele
  Luxemburg – monarhie constiutionala parlamentara – trimite prim-ministrul
  Malta – republica parlamentara – trimite prim-ministrul
  Olanda – monarhie constitutionala parlamentara – trimite prim-ministrul
  Polonia – republica parlamentara – trimite prim-ministrul
  Portugalia – republica parlamentara – trimite prim-ministrul
  Romania – republica semi-prezidentiala – trimite prim-ministrul
  Slovacia – republica parlamentara – trimite prim-ministrul
  Slovenia – republica parlamentara – trimite prim-ministrul
  Spania – monarhie constitutionala parlamentara – trimite prim-ministrul
  Suedia – monarhie constitutionala parlamentara – trimite prim-ministrul
  Marea Britanie – monarhie constitutionala parlamentara – trimite prim-ministrul

  Cam atat

  0

 15. #37

  Coane, daca tot te apuci, mai baga si Art. 5, Al. 2 din Legea 47/1992.
  Care zice:
  „(2) Trei judecători sunt numiţi de Camera Deputaţilor, trei de Senat şi trei de Preşedintele României.”

  In cazul concret, prin gratia Hotnews:
  „Doi judecatori din actuala componenta a CCR au fost numiti de Presedintele Traian Basescu, doi au fost numiti la propunerea PDL, doi la propunerea PSD, unul la propunerea PNL, unul la propunerea UDMR si unul la propunerea in 2004 a fostului presedinte Ion Iliescu”

  Carevasazica, asta+PDL au patru, ailalti ar avea 5. Sau 4, daca nu-l numaram pe ungur.

  E asa greu de acceptat ca „nimeni nu e mai presus de lege”?

  0

 16. #38

  Da pe straini i-a intrebat cineva?
  Ei deja au ales…si ii doare in bashketi de ce vrem noi…
  http://www.european-council.europa.eu/media/750848/web_bce_28-29juin_2012.pdf

  0

 17. #39

  Unul dintre ei va pleca foarte umilit de la Brx. Daca Presedentia nu a trimis lista de participanti, va fi Base. Daca insa ambele au trimis va fi preferat Presedintele (dupa cum a confirmat si Renate Weber – membra a PNL) o sa-l vedem plangand pe Ponta si fratele de lui de kkt, pitziponcul puturos al politicii romanesti, Crin Antonescu (care nu am inteles ce cauta la Brx).

  0

 18. Indiferent, ce-a facut Parlamentul este absurd. A vota un alt reprezentant impotriva Constitutiei era, daca eram eu Presedinte, motiv de cerere de referendum pentru grava incalcare a Constitutiei din partea Parlamentului.

  Da, ok, Parlamentul avea puterea asta: dar convoca un referendum pentru schimbarea Constitutiei prin care sa-si permita sa poata sa voteze un reprezentant.

  De bine de rau, Presedentia a comunicat ca vede actul Parlamentului ca pe o miscare politica si doar atat si nu doreste continuarea divergentelor. In practica ar fi meritat o informare corecta a faptului ca Parlamentul, a cam luat-o pe aratura …

  Chiar daca sunt sute de oameni, cu interese divergente sau nu, cand vezi asa comasare anti sau pro cineva, incepi sa ai probleme in a avea incredere in statul de drept, unde, in teorie, exista sau ar tb. sa existe o separare a puterilor in stat …

  Yet again …

  0

 19. #41

  Si astia doi or sa se duca la Briusel cu acelasi avion sau au treaba si iau doua separate? Nu de alta dar nu vad bine o calatorie in pas de deux

  0

 20. Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani

  Nu era de 4 ani?

  0

 21. #44

  era la mintea cocosului si ai perfecta dreptate; bineinteles ca toti lingaii si toti tudorii, ciutacii si alti kktzi cu creierul terci vor spune ca esti basist

  0

 22. #45

  Multi dintre judecatorii de la Curtea Constitutionala sunt din ’90 asa ca e destul de greu sa fi fost pusi de Basescu. In fine, nici nu conteaza cine ne reprezinta, ca pe mine nu ma incalzeste cu nimic daca e unul sau altul si oricare ar fi reprezentantul, tot va fi considerat reprezentantul unei tari din lumea a III-a. Mie mi se pare amuzant ca se bat toti ca sa fie reprezentantii nostri, dar cand e vorba sa fie trasi la raspundere pentru ceea ce au facut atunci cand au fost cat timp si-au exercitat mandatul, cum ar fi in cazul lui Nastase, toti se dau loviti. Noi ne-am ales numai conducatori lasi in ultimii 23 de ani, care n-au avut demnitatea lui Ceausescu sau a maresalului Antonescu, oameni ce nu s-au cacat pe ei nici cand priveau prin teava pustii.

  0

 23. #46

  Doi dintre judecatorii ccr au fost pusi de psd, unul de pnl si unul de Iliescu in 2004. CCR a votat sa il trimita pe base la briusel cu majoritate de voturi, ce sa inteleg de aici? Cand judecatorii aia politici ai psd, pnl si al lui Iliescu spun ca Ponta trebuie sa stea acasa de ce il acuzati pe Base sau ccr-ul de politizare?
  Inteleg ca base nu mai reprezinta poporul si nici nu are legatura cu puterea executiva, insa Ponta il ia la briusel pe Antonescu – imi puteti spune si mie ce functie are Antonescu in statul roman de trebuie sa fie prezent la briusel si pe cine reprezinta el?

  0

 24. #47

  Sa fiu in locul lui Ponta as demisiona si as pune pe toți sa demisioneze, sau boicot, sa nu se ducă in parlament, doar au mai făcut de astea.
  Sa rămână PDL cu dictate si asumate.
  Garantat o sa explodeze 😀

  0

 25. #48

  ma nu stiu,Ponta asta tot un ras prostesc e ori unde ar fi,tot intr-o veselie.Plus ca nu-l ajuta fata pt momente memorabile.
  Basescu macar e serios cand e la cotroceni si arata a sef de stat.Personal ma simt mai bine reprezentat de Basescu,chiar daca stiu ca nici unul din ei nu imi vrea binele si nu voi trai mai bine oricare din ei ar fi la putere de facto.
  Astia de mai sus cu chior si alte porcarii incercati sa evitati Antena3,se pare ca dauneaza grav sanatatii

  0

 26. #49

  Important nu e cine pleaca la Bruxelles problema importanta e ca Ponta a declarat de la inaltimea functiei sale de prim ministru ca NU respecta hotararea unei curti de justitie. Asta echivaleaza cu dictatura. E la modul „Statul sunt eu!”

  0

  • #50

   Daca CCR este curte de justitie atunci si baba are o mitraliera.

   0

  • #51

   Dacă ai ști ca nu e corect tu ai respecta-o?
   Asta e o diferență dintre a avea oo sau nu.

   0

  • #52

   @yasser: cum mai merge propaganda basista?:))

   0

  • #53

   @Jack…nu cred ca e propaganda sa vrei sa fie respectata legea. Iti convine sau nu daca te pretinzi stat de drept trebuie sa respecti legea. Niciodata Basescu, cu toaste pacatele lui, nu a declarat ca nu respecta o hotarare a CCR si au fost cateva impotriva lui…aminteste-ti de aiai cu taiatul pensiilor. Nu uita ca Ponta a mai pierdut o data la CCR cand cu banii de la primariile PDL si trebuia sa le dea banii inapoi si nu le-a dat nerespectand si acea hotarare. Nu poti sa respecti doar hotararrile care iti convin. De asemeni Ponta muta institutii in subordinea sa pt a lucra pt el…vezi Monitorul Oficial. Daca ai crezut ca Basescu a fost dictator o sa ai o mare surpriza cand o sa vezi cu adevarat dictatura…asteapta doar, inceputul e promitator

   0

  • #54

   @Dan Andrei…CCR este curte constitutionala, adica cea care vegheaza exact la legalitatea hotararilor si legilor date de Parlament si nu numai. Daca CCR da o solutie si tu nu o respecti inseamna ca sfidezi atat justitia cat si constitutia.
   @Abureli…de cand stabileste Ponta ce e corect si ce e incorect? maine o sa spuna ca nu e corect sa stea Nastase la Rahova, sau nu e corect ca el sa fie doar prim ministru si vrea sa fie si presedinte…sau desfinteza functia de presedinte ca asa crede el ca e corect. Daca te pretinzi democrat trebuie sa respecti hotararile curtilor de justitie fie ca e judecatoria din Vintu de jos, fie ca e CCR.

   0

  • ce-mi place mie. Cand scrii ceva evident esti basist.

   cum era CCR_ul ala de ii dadea peste bot lu Boc bun, iar acum ca ii da lu ponta peste bot e dintr-o data politizat?

   0

  • #56

   De acord. Asa ar trebui sa fie daca ar fi perfecta. Dar fiind numiti politic sunt o amestecatura partizana (functie de interese, distinctii, venituri). Dar la romani merge si asa, partizana. Tara de kkt !

   0

 27. #57

  Ok, ok, dar odată ajuns (sau ajunși acolo), ce vor face ? Ce vor discuta ? Ce vor transmite, ce poziție vor avea ( 😛 ), care sunt subiectele ?
  Asta vad ca nu discuta nimeni, e pur și simplu o cearta intre doi școlarei …

  0

  • #58

   Corekt. Prima pozitie supercorecta +1.

   0

 28. fii antena un pic arhi.
  1. is probleme pe energie. Ponta vorbeste despre bruxel
  2. avem capacitatea iar ministru educatiei le zice parintilor sa dea in minister. Intre timp, in loc sa isi vada de examene, el il cauta pe Funeriu de oo.

  Dupa ce o sa castige USL-ul pregateste-te sa pleci. O sa fie groasa

  0

  • #60

   Pe linie de consecinta, trebuia sa continue funieru si bok. Patetic ! Si pe urma ai fractura de logica : Arhi se declara anti-basist, deci va fi premiat de USL. Aud ?

   0

  • pai, arhi se declara antibasist, nu idiot.

   0

  • #62

   Daca vrei ca base sa fie prim-ministru, spune clar. In situatia actuala, cand cineva baga batul prin gard ca sa te loveasca, tu ce ai face? Cred ca nu ai capacitatea de a te pune in situatia lui Ponta. Si in fond iti urez sa traiesti bine cu base. O fi urare, o fi blestem ?

   0

  • mi se rupe pl de basescu. dar, cand Ponta se pisa de CC (implicit pe constitutie), cand misca totul pentru a putea controla mai bine, cand incepe cu razbunari personale, orice fel de om care ii ia apararea are doua scuze:
   – e psdist si castiga bani
   – e prost

   0

  • #64

   @Dan Andrei….eu atat vreau SA SE RESPECTE LEGEA iar nerespectarea deciziilor CCR este o chestie ilegala. Cum ar fi daca Ponta ar declara ca completul de 5 judecatori care l-au condamnat pe Nastase e politic si nu respecta sentinta aia si il elibereaza pe Nastase?!

   0

 29. #65

  scrie la constitutie ca premierul reprezinta statul roman ? NU ? La revedere.

  0

  • #66

   dfx » scrie ca negociaza tratate in numele.

   0

  • #67

   Nedumerire: Oare la agapele astea se da si vizichi alimentat corect cu gheata ? Ca altfel nu-mi explic cerbicia basescului.

   0

  • #68

   Azi se negociaza ceva? Daca se negociaza ceva atunci sa ne spuna Ponta ce se negociaza si care e mandatul pe care i l-a dat Parlamentul ca tot ne inebuneste cu el.

   0

  • #69

   nici gand. Constitutia Romaniei, capitolul3.

   0

  • #70

   dfx » vezi la capitolul 2. presedintele semneaza tratate, negociate de guvern

   0

 30. #71

  Celor care inca nu s-au convinsa Ponta e cretin sociopat le dau acest link http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Is19tFegcJM

  0

 31. eu am o alta intrebare… ponta, care nu are ce sa caute acolo – ca se duce presedintele in loc… se duce pe banii populatiei? adica plm, nu e amuzant asa.

  0

 32. #73

  Ce ziceti de 1.5mild euro pentru 54 km de autostrada adik aprox 30 mil eur pentru 1km, e pret de 40 de ori mai mare fata de cat au platit vecinii nostri BUlgari cu exact aceiasi firma mult cunoscuta Behtel asa ca mai lasati-l pe nasul basis…t (cel real de la tv e basit) in pace ca are dreptate cum sa dea handicapata de Boagiu 1.5mild pe 54km asta e hotie curata asa ca nu-i mai bagati sula in coaste lu base sa nu mai zic de afacerile udresei care a luat cu cocosul care o gadila un hotel care face aprox 3mil euro la jumate de milion plus ca a facut contracte false la minister de aprox 1 mild euro sa nu mai zic de stema cu romania carpatina care a fos 8 sute de mii de euro sau afacerile lui videanu cu energie vanduta in cipru la jumate pretu si cealalta parte la piatra neamt la pinalti(fisu cu tot neamu) si multe alte inginerii financiare basiste asa ca mai lasati-ma cu caseta cu voiculescu basisti basiti si idioti ca nu tine nu zic ca e vina lu nea base e a voastra ca l-ati pus sus, v-ati pus clovn sa va umple coitele cu aur asa ca cine e cu PARAZITIII formatie 100% anti basista asau cu bug mafia sa zica cu mine jos cu pulele basiste!!!!!!!!!!!!!! si HAI ROMANIA!!!!!!!!!

  0

 33. #74

  Ba pedelisti prosti Noi adevaratii romani credeti ca inghitem gogoasa merkalista si basista cu statu vostru de drept ducetiva la basinosii de liceanu si plesu la care le-ati marit salariu cu 30%(sunt statistice pe site la guvern) imediat dupa ce ati redus salarile la bugetari cu 25% si pensiile cu 15% asa ca sa va luati adio de la presedentie JOS BASESCU HAIDETI SA IL ZDROBIM PENTRU CE NE-A FACUT SA FIM CEL PUTIN LA FEL DE TARICA LA LOCALE SI DUMNEZEU SA IL AIBE IN PAZA PE CRIN ANTONESCU CARE APROPO A FOST PRIMUL POLITICIAN IMPOTRIVA DECIZIEI SATANISTE A EBEI DE A LEGALIZA DROGURILE!!!

  0

 34. #75

  ma basisti bagati in institutii basiste pe banii nostrii si care mirositi basina basista mai terminati dracu cu plagiatu vostru ca daca ioan oltean a plagiat va doare pula basista dar pt ca ponta e intr-o pozitie pe care voi basistii voiati sa stea unu asa ca voi basist care sa baseasca scaunu va lamentati aducand acuze basiste si intemeiate cu un scop judicios basist avand in fond o idee fundamentala basista !!!!!!!!!!!!!!

  0

 35. #76

  Traian Basescu – vorbe de presedinte….
  Posted by Radu Tudor on July 7th, 2012
  “N-am mintit niciodata”

  “Cit era de agresiva tiganca asta imputita”

  “Sunt perfect doamna”

  “Daca te intinzi pe birou iti arat cu se face primul ajutor”

  “Trebuie sa pui patru cuburi de gheata si whisky atit cit sa pluteasca cuburile. Asa trebuie sa bei. Asta e diferenta dintre unul care stie sa bea si unul care bea ca prostul”

  “Nu am nimic de schimbat la comportamentul meu de pina in prezent”

  “Scoala romaneasca produce tampiti”

  “20 la suta dintre romani sunt homosexuali”

  “Chiar daca USL castiga alegerile din noiembrie, nu am sa le dau mandatul de prim ministru”

  “Mai pasarica, n-ai si tu alta treaba”

  “Nu ti-am furat telefonul, ti l-am confiscat”

  “Voi fi presedintele tuturor romanilor, indiferent de optiune”

  “Statul nu poate raspunde pentru fiecare cetatean”

  “Taierea salariilor pentru tot aparatul bugetar, cu 25 la suta”

  “Criza economica este numai la televizor”

  “Am vrut sa-l bat pe profesorul de liceu cind mi-a zis ca fiica mea cea mica nu poate trece clasa”

  “Doctorul Yassin, beneficiarul cinstit al averii lui Omar Hayssam”

  “Daca vreti sa stiti mai multe despre mine, intrebati-l pe domnul general SRI VS, va spune el totul”

  ” Ati colaborat cu Securitatea? Raspuns : Eu nu am facut politie politica”

  0

 36. #77

  Basescu minte dezimformeaza e mason ateu si nesimtit trebuie sa zboare nu mai suport cand ii vad mutra pe ecran si zice cu atata putere eu stiu ce trebuie facut liderii savina la mine este strigator la cer cat tupeu are si asta din cauza ca masoneria il vrea la conducere sa se duca dracului ca noi romanii adevarati il uram il detestam a zis ca suntem asistati social a zis ca suntem o tara de mamici sa se duca pe mare sa isi lege o piatra de gat si sa ne lase!!!!

  0

 37. #78

  CEI CE SUNTEȚI MORȚI DE FOAME FIȚI PREZENȚI LA SUSPENDARE!
  BASESCU VOM ȘTAMPILA,DA SUSPENDAREA TA!
  BASE CE-ȚI IESE PE GURA,ȘTIM ACUM,E DOAR MINCIUNA!
  BASESCU ȘI CRIZA TA,SA NE PARASIȚI ȚARA!
  BASESCU TU N-AI ONOARE EȘTI PERFECT DE INCHISOARE!
  UN FLEAC NE-AI CIURUIT,MARINAR NENOROCIT!

  0

 38. #79

  Basescu trebuie sanctionat tradatorul a subminat autoritatea presedintelui interimar apeland institutiile statului gen dna sts sie si multe altele direct de la biroul de campanie asta trebuie vazut in europa stirea asta trebuie sa o vada comisia si din cate stiu un presedinte suspendat nu mai are capabilitatea legala de a contacta ramurile legislative subordonate statului de drept !!!! Noi romanii il vom sanctiona dar nu stiu cati cunosc faptul acesta ca base a continuat comanda grosolana si pentru asta trebuie sanctionat pentru ca legea nu pemite ca un presedinte suspendat sa exercite in continuare atributiunile sale deaia exista interimar iar seful sts ce a pazit cand a fost sunat a inchis telefonul halal tara a lasat basescu in urma un imfractor mincinos ce sa mai!!!!!!! Hai jos cu infectul asta!!!! sa ne controleze de la butoane deaia ii zicea lui Crin sa apese pe tasta 3 ca sa ia legatura cu un chior!!!!chiar el a recunoscut” eu sunt la tasta 3″!!!! ASTA DA LOVITURA DE STAT SI E PE BUNE VEZI TELEFONUL NEGRU IN POZA PDL E PRINS IN COLT SI E K.O.!!!!

  0

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.