kill

Consiliul general al municipiului București a alocat 6 milioane de lei pentru spitalele bucureștiului și 10 milioane pentru biserici.

De aia.