Din intelepciunea poporului roman.
Sursa humor lug