Auzită acum, lângă mine, de la un distins bănăcean. Zice el că niște unii, care nu puteau să facă copii, voiau nespus să adopte unul. Plângea fierbinte inima în ei, de dorința de a putea adopta. Și, după lungi așteptări și tărăgănări din partea statului rromân, au reușit să primească permisiunea să adopte […]